Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Płynność finansowa > Zasady organizacji finansów lokalnych

Zasady organizacji finansów lokalnych

Zasady organizacji finansów lokalnych zostały określone w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego oraz implementowane do polskiego prawa finansowego. Zasady organizacji finansów lokalnych Można wyróżnić osiem zasad organizacji finansów lokalnych, a mianowicie zasadę adekwatności, autonomii podatkowej, konsultacji, Dostępu do narodowego rynku kapitałowego, ograniczonego stosowania dotacji celowych, solidarności oraz zasada zróżnicowania i elastyczności systemów finansowania. Zasada autonomii podatkowej została wyrażona w Konstytucji. Zasady organizacji finansów lokalnych Dotyczy ona możliwości pobierania opłat i podatków lokalnych przez gminę. Zasada adekwatności również została wyrażona w Konstytucji. Polega ona na tym, że wysokość zasobów finansowych powinna być dostosowana do zakresu zadań wykonywanych przez samorząd. Zasada subsydiarności przejawia się w posiadaniu własnych zasobów finansowych, czyli dochody własne obok subwencji ogólnej i dotacji celowych. Zasady organizacji finansów lokalnych Zasada solidarności służy ochronie społeczności lokalnych i finansowo słabszych. Zakłada ona wprowadzenie procedur wyrównawczych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.