Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Podatki > Założenia polityki pieniężnej – co to jest?

Założenia polityki pieniężnej – co to jest?

Założenia polityki pieniężnej są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej w drodze uchwały. Założenia polityki pieniężnej – co to jest? Ustalone założenia polityki pieniężnej są załącznikiem do uchwały. Przedstawiają one podstawowe elementy strategii polityki pieniężnej realizowanej przez NBP. Polityka pieniężna jest ogółem działań podejmowanych w celu utrzymania stabilnego poziomu cel. Założenia polityki pieniężnej obejmują też zarys uwarunkowań makroekonomicznych. Założenia polityki pieniężnej są przedkładane Sejmowi równocześnie z przedłożeniem projektu ustawy budżetowej przez Radę Ministrów. Założenia polityki pieniężnej – co to jest? W oparciu o założenia polityki pieniężnej są podstawą dla ustalenia wysokości stóp procentowych NBP, stóp rezerwy obowiązkowej i górnego limitu zobowiązań zaciąganych przez NBP. Założenia polityki pieniężnej są też podstawą do zatwierdzenia planu finansowego Narodowego Banku Polskiego. W oparciu o wspomniane założenia ustala się zasady operacji otwartego rynku. Założenia polityki pieniężnej – co to jest? Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej jest przedkładane Sejmowi przez Radę Polityki Pieniężnej w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, czyli do końca maja.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.