Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Budżet państwa > Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego można podzielić na trzy sfery. Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Pierwsza i główna sfera działalności tej osoby prawnej to gwarantowanie depozytów, polegające na tym, że w razie zgłoszenia upadłości przez bank wypłaca on odpowiednie kwoty jego klientom do wysokości równowartości 100 tys. euro. Są to środki w wysokości, w jakiej były one przechowywane na rachunku należącym do jednego podmiotu. Jeżeli ta sama osoba posiadała w banku więcej niż jeden rachunek, to limit 100 tys. euro dotyczy sumy środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach posiadanych przez daną osobę w tym banku. Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Gwarantowanie depozytów dotyczy też klientów SKOK-ów i odbywa się w ramach Funduszu Kas. Druga sfera działalności BFG dotyczy oferowania pomocy finansowej bankom i SKOK-om, których płynność finansowa jest zagrożona. W razie niebezpieczeństwa upadłości BFG może nabyć akcje lub udziały banków, albo udzielić gwarancji funduszy własnych banku realizującego program naprawczy. Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Trzecią sferą działalności jest natomiast działalność informacyjna, polegająca na gromadzeniu i analizowaniu danych związanych głównie z płynnością banków, ostrożnym i stabilnym zarządzaniem i ich sytuacją finansową.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.