Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > System podatkowy > Z czego składa się uchwała budżetowa?

Z czego składa się uchwała budżetowa?

Uchwała budżetowa składa się z planu dochodów i wydatków budżetu jednostki. Z czego składa się uchwała budżetowa? Zawiera on wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań, a także zadań wykonywanych w oparciu o porozumienia z organami administracji rządowej i zadań, które są realizowane w drodze umów lub porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego. Z czego składa się uchwała budżetowa? W planie dochodów i wydatków budżetu samorządowego trzeba wyszczególnić planowane kwoty odchodów bieżących i dochodów majątkowych wg ich źródeł zgodnie z układem działów klasyfikacji budżetowej. Chodzi tu zwłaszcza o środki uzyskane z tytułu dotacji i środki przeznaczone na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków na finansowanie wydatków na realizację zadań, Z czego składa się uchwała budżetowa? których koszty są pokrywane z udziałem środków europejskich.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.