Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Podatki > Upadłość banku

Upadłość banku

Upadłość banku występuje w dwóch sytuacjach, które zostały określone w ustawie Prawo bankowe. Upadłość banku Pierwsza sytuacja, w której można mówić o upadłości banku to nieregulowanie zobowiązań banku w zakresie wypłaty środków gwarantowanych na rachunkach bankowych. Wówczas Komisja Nadzoru Finansowego w terminie 5 dni od stwierdzenia tej okoliczności podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego. Może ona podjąć decyzję o przejęciu banku przez inny, albo występuje z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Upadłość banku W pierwszym przypadku to przejmujący bank przejmuje wszystkie prawa i zobowiązania upadłego banku, dlatego wymagana jest jego zgoda. Druga sytuacja, w której można mówić o upadłości banku dotyczy bilansu sporządzanego na koniec okresu sprawozdawczego. Jeśli aktywa banku nie pokrywają jego zobowiązań, to zarząd banku informuje o tym Komisję Nadzoru Finansowego. Jeżeli dla banku został ustanowiony zarząd komisaryczny, to na nim spoczywa obowiązek zawiadomienia. Upadłość banku Gdyby nie został on ustanowiony, to KNF ustanawia go i jednocześnie podejmuje decyzję analogicznie jak w pierwszym przypadku.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.