Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > System podatkowy > Tryby korygowania deklaracji

Tryby korygowania deklaracji

W polskim prawie podatkowym można wyróżnić trzy tryby korygowania deklaracji. Tryby korygowania deklaracji Pierwszy tryb polega na tym, że podmiot, który złożył deklarację samodzielnie dokonuje korekty deklaracji przekazując ją naczelnikowi urzędu skarbowego wraz z wyjaśnieniem przyczyn korekty i podaniem powodów zamieszczenia nieprawidłowych informacji. Pierwszy tryb polega zatem na zastosowaniu metody samokontroli. Tryby korygowania deklaracji Drugi tryb korygowania deklaracji dotyczy korekty dokonywanej z urzędu obejmującej oczywiste pomyłki i błędy rachunkowe. Korekta deklaracji zostaje przekazana podmiotowi, który ją złożył. Przysługuje mu prawo sprzeciwu do korekty w terminie 7 dni od jej doręczenia. Jeżeli podatnik wniesie sprzeciw jest obowiązany do dokonania samokorekty. Trzeci tryb korekty polega na wezwaniu organu podatkowego do skorygowania deklaracji. Tryby korygowania deklaracji Tryb ten nosi nazwę korekty pod nadzorem organu podatkowego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.