Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Płynność finansowa > Stopy procentowe NBP

Stopy procentowe NBP

Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe NBP Są to cztery wskaźniki makroekonomiczne obejmujące stopę referencyjną, lombardową, depozytową i redyskontową. Stopa referencyjna wynosi 1,5% i jest minimalną ceną, po jakiej bank centralny kupuje i sprzedaje krótkoterminowe papiery wartościowe, aby przywrócić równowagę na rynku. Stopy procentowe NBP Są to innymi słowy operacje otwartego rynku. Stopa depozytowa jest oprocentowaniem jednodniowych depozytów, które są składane przez banki komercyjne w banku centralnym. Określa ona najniższe możliwe oprocentowanie na rynku i wynosi 0,50%. Stopa redyskonta weksli wynosi 1,75% i jest to cena, po jakiej NBP skupuje weksle od komercyjnych banków nabyte wcześniej przez nie od klientów. Stopy procentowe NBP Wielkość podanych wskaźników makroekonomicznych podana wyżej została ustalona 5 marca 2015 roku.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.