Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Budżet państwa > Program postępowania naprawczego

Program postępowania naprawczego

Program postępowania naprawczego jest instytucją uregulowaną w ustawie Prawo bankowe. Program postępowania naprawczego Komisja Nadzoru Finansowego może zalecić bankowi w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością banków przygotowanie programu naprawczego. Przygotowuje się go na czas określony w latach. Program naprawczy z reguły przewiduje redukcję kosztów działalności banku, prowadzenie bardziej ostrożnej polityki kredytowej oraz poprawę jakości zarządzania ryzykiem. Program postępowania naprawczego W ostatnim czasie Bank BPH został zobowiązany do przygotowania programu postępowania naprawczego. Jeżeli bank nie stosuje się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, to może ona podjąć decyzję o zastosowaniu daleko idących środków nadzoru. Jednym z nich jest ustanowienie zarządu komisarycznego. W szczególnie trudnych przypadkach Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o likwidacji banku, czyli odwołać zezwolenie na otworzenie działalności. Program postępowania naprawczego Może też zdecydować o przejęciu banku przez inny, ale jest to możliwe wyłącznie za zgodą banku przejmującego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.