Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Podatki > Podatek rolny – wsparcie państwa przez posiadaczy ziemi

Podatek rolny – wsparcie państwa przez posiadaczy ziemi

Wraz z końcem pierwszej połowy lat osiemdziesiątych w życie naszego kraju weszła ustawa dotycząca prawa podatkowego, Podatek rolny – wsparcie państwa przez posiadaczy ziemi która szczegółowo określiła zasady uiszczania stosownej opłaty za posiadaną ziemię. Dotyczy ona rolników, którzy dysponują określonymi gruntami. Jeżeli są one wykorzystywane w celach rolniczych, trzeba za nie zapłacić określony podatek, którego wartość zależy przede wszystkim od wielkości gruntów oraz stopnia ich zagospodarowania. Nie jest ważne, czy wykorzystywane są one przez osobę, będącą ich właścicielem, czy też nie – możliwe bowiem, że dany obszar gruntu rolnego jest oddany w dzierżawę, czyli wykorzystywany jest przez kogoś innego. W takiej sytuacji podatek również musi być opłacany, a obowiązek ten wciąż spoczywa jednak na osobie, do której dana ziemia należy. Podatek rolny – wsparcie państwa przez posiadaczy ziemi Podatki rolne pobierane są zarówno od osób fizycznych, jak i osób, które zajmują się prowadzeniem własnej działalności, posiadając gospodarstwo rolne czy hodowlę. Każdy grunt odpowiada odpowiedniemu opodatkowaniu, które naliczane jest zgodnie z odgórnie narzuconymi zasadami, ustalone w jednej z umów dotyczących rolnictwa i kwestii jego opodatkowania. Pod uwagę bierze się hektary gruntu, jakie należą do poszczególnych rolników. Od każdego hektara pobierana jest odpowiednia opłata. Zależy ona jednak od rodzaju uprawy, jaki prowadzi się na danym obrębie ziemi, a przede wszystkim od tego, w jakim stopniu jest on użytkowany. Najmniejszy podatek pobiera się za te ziemie, które wchodzą w skład gospodarstwa osób deklarujących się jako rolnicy. W ich przypadku wartość podatku rolnego za jeden hektar ziemi jest aż dwukrotnie niższy niż w przypadku osób nie posiadających tytułu rolnika, Podatek rolny – wsparcie państwa przez posiadaczy ziemi jednak dysponujących określonymi rodzajami gruntów, w tym nawet użytkowych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.