Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > System podatkowy > Parabanki w prawie bankowym

Parabanki w prawie bankowym

Polskie prawo bankowe podaje ustawową definicję banku, pomijając definicję tak zwanych parabanków. Parabanki w prawie bankowym Niemniej w oparciu o interpretację przepisów prawa bankowego można wywnioskować, że parabankiem są instytucje, które nie są bankiem, ale wykonują działalność depozytową. Do ich grona należą przede wszystkim spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa, a także instytucje pieniądza elektronicznego i krajowe instytucje płatnicze. Pod pojęciem parabanku należy rozmieć także biura usług płatniczych. Parabanki co do zasady nie są objęte systemem gwarantowania depozytów, ani obowiązkiem zachowania tajemnicy bankowej. Parabanki w prawie bankowym Nie obowiązują ich także wymogi kapitałowe, personalne i organizacyjne, które są wymagane od banków. Parabanki nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Stąd też Komitet Stabilności Finansowej zaproponował, aby do ich grona nie zaliczać SKOK-ów i Krajowej Kasy, ponieważ są to podmioty objęte systemem gwarantowania depozytów w ramach funduszu kas, który jest funduszem własnym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Co więcej, są one objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, podobnie jak biura usług płatniczych i inne instytucje finansowe sektora usług płatniczych. Można zatem mówić o ujęciu prawnym parabanków, a także o ujęciu ekonomicznym zaproponowanym przez KSF. Parabanki w prawie bankowym Według komitetu parabank jest podmiotem wykonującym czynności bankowe bez zezwolenia KNF, nieobjętym jej nadzorem.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.