Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Płynność finansowa > Opłata eksploatacyjna – kto i jak musi ją płacić?

Opłata eksploatacyjna – kto i jak musi ją płacić?

Opłata eksploatacyjna jest uiszczana przez podmioty wydobywające kopalinę bądź prowadzące inną działalność, która została uregulowana w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna – kto i jak musi ją płacić? Opłata eksploatacyjna jest dochodem własnym gminy. Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej powstaje w trzech przypadkach. Pierwszym jest koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża (np. wydobywanie miedzi). Drugi przypadek powstania obowiązku zapłaty opłaty eksploatacyjnej jest związany z prowadzeniem koncesjonowanej działalności innej niż wydobywanie kopalin. Opłata eksploatacyjna – kto i jak musi ją płacić? Opłatę muszą zapłacić także podmioty, które prowadzą działalność regulowaną ustawę bez wymaganej koncesji bądź z rażącym naruszeniem ustawowych warunków. Podstawą ustalenia wysokości opłaty jest wydobyta kopalina, w tym jej ilość i rodzaj. Stawka opłaty zależy właśnie od tych dwóch kryteriów. Stawki opłat są określane przez Radę Ministrów, a górne i dolne granice stawek są określone w załączniku do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna – kto i jak musi ją płacić? Wysokość opłaty jest obliczana kwartalnie przez przedsiębiorca i wpłacana w ciągu jednego miesiąca po upływie kwartału.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.