Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > System podatkowy > Obligacje przychodowe

Obligacje przychodowe

Obligacje przychodowe są papierami wartościowymi, które mogą być emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, Obligacje przychodowe Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna oraz przez osoby prawne (np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Charakterystyczną cechą obligacji przychodowych jest przyznanie obligatariuszowi prawo do zaspokojenia roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta. Obligacje przychodowe Obligatariusz może zaspokoić roszczenie z całości lub części przychodów, albo majątku przedsięwzięć sfinansowanych ze środków pochodzących z emisji obligacji. Emitent może też ustalić, że roszczenia obligatariuszy zostaną zaspokojone z innych przedsięwzięć. Podmiot uprawniony do emisji obligacji przychodowych musi najpierw podjąć uchwałę o emisji obligacji przychodowych. Obligacje przychodowe Na jej podstawie są emitowane papiery wartościowe.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.