Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Finanse publiczne > Nadzór nad bankami

Nadzór nad bankami

Nadzór nad bankami jest wykonywany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nadzór nad bankami Bank jest objęty nadzorem indywidualnym. Może być też objęty nadzorem skonsolidowanym, jeżeli jest powiązany z innymi podmiotami (np. holding mieszany, holding hybrydowy, holding finansowy). Bank wchodzący w skład konglomeratu finansowego jest też objęty nadzorem uzupełniającym. Komisja Nadzoru Finansowego posiada miękkie środki nadzoru i merytoryczne środki nadzoru. Nadzór nad bankami Do pierwszej grupy można zaliczyć wezwania i upomnienia na piśmie. Z kolei do merytorycznych środków nadzoru można zaliczyć zawieszenie działania organów banku, ustanowienie zarządu komisarycznego i wszczęcie postępowania naprawczego. Komisja Nadzoru Finansowego może w ramach nadzoru wydawać zalecenia mające formę nakazów lub zakazów. Nadzór nad bankami Najbardziej rygorystycznym środkiem nadzoru jest uchylenie zezwolenia na utworzenie banku i podjęcie decyzji o likwidacji banku.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.