Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Finanse publiczne > List zastawny – co to jest?

List zastawny – co to jest?

List zastawny jest papierem wartościowym emitowanym przez bank. List zastawny – co to jest? Może być to papier wartościowy imienny lub na okaziciela. Zwykle posiada on stałe oprocentowanie. List zastawny jest przedmiotem obrotu giełdowego. Stwierdza on zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty w określonym terminie oznaczonej sumy pieniędzy oraz wypłacenia odsetek. Listy zastawne można podzielić na dwie grupy, a mianowicie na hipoteczne listy zastawne i publiczne listy zastawne. Podstawą emisji listów zastawnych są wierzytelności banku hipotecznego, które są zabezpieczone hipotekami. List zastawny – co to jest? Z kolei podstawą emisji publicznych listów zastawnych są wierzytelności banku hipotecznego z tytułu kredytów, które są zabezpieczone gwarancją bądź poręczeniem OECD, Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, NBP, EBC, albo rządu lub banku centralnego państwa członkowskiego UE. List zastawny – co to jest? Listy zastawne są emitowane w formie dokumentu bądź w postaci zapisu komputerowego, czyli w tzw. formie zdematerializowanej. Listy zastawne mogą być nominowane w walucie krajowej lub obcej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.