Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Płynność finansowa > Likwidacja banku

Likwidacja banku

Decyzja o likwidacji banku może być podjęta przez Komisję Nadzoru Finansowego w dwóch przypadkach. Likwidacja banku Wydanie decyzji o likwidacji banku odbywa się z jednoczesnym uchyleniem zezwolenia na utworzenie banku. Przesłanką do likwidacji banku jest nierealizowanie zaleceń lub nakazów KNF wydanych przez ten organ w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem bankowym. Kolejną przesłanką jest wykonywanie działalności banku z naruszeniem prawa lub statutu. Likwidacja banku Bank może zostać zlikwidowany także w przypadku, gdy stwarza zagrożenie dla interesów posiadaczy rachunków bankowych bądź też uczestników obrotu na rynku finansowym. Komisja Nadzoru Finansowego stwierdza istnienie jednej z przesłanek, a następnie upomina na piśmie bank. Jeżeli nie przyniesie ono pozytywnego skutku KNF podejmuje decyzję. Druga sytuacja, w której może dojść do likwidacji banku to upływ 6 miesięcy od daty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia połączony z wysokością straty przekraczającą połowę funduszy banku własnych. Likwidacja banku Dopiero w razie spełnienia się tych dwóch przesłanek KNF może podjąć decyzję o likwidacji banku.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.