Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Płynność finansowa > Kredyt redyskontowy – kto może go udzielić?

Kredyt redyskontowy – kto może go udzielić?

Kredyt redyskontowy może być udzielony przez bank centralny bankowi komercyjnemu. Kredyt redyskontowy – kto może go udzielić? Bankiem centralnym w Polsce jest Narodowy Bank Polski. Kredyt redyskontowy jest zabezpieczony wekslami zdyskontowanymi przez banki. Bank komercyjny może potrzebować kredytu redyskontowego w celu zwiększenia swojej płynności finansowej. Ban centralny nalicza odsetki od udzielonego kredytu. Kredyt redyskontowy – kto może go udzielić? Wysokość odsetek jest zależna od kwoty widniejącej na wekslu oraz od terminu pozostającego do wykupu i stopy redyskontowej. Stopa redyskontowa jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, podobnie jak stopa lombardowa, stopa depozytowa i stopa referencyjna. Bank Centralny może też udzielać bankom komercyjnym kredytu lombardowego pod zastaw papierów wartościowych oraz innego typu kredytu refinansowego. Udzielanie kredytów bankom komercyjnym jest wyrazem funkcji jaką pełni bank centralny względem innych banków. Kredyt redyskontowy – kto może go udzielić? Mowa o instytucji pożyczkodawcy ostatniej szansy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.