Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > System podatkowy > Kontrola wewnętrzna w sektorze publicznym

Kontrola wewnętrzna w sektorze publicznym

Kontrola wewnętrzna jest niezmiernie istotna dla prawidłowego zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym. Kontrola wewnętrzna w sektorze publicznym Obecnie obowiązują wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej INTOSAI GOV 9100. Zostały one przetłumaczone na język polski przez Najwyższą Izbę Kontroli. We wspomnianym wyżej dokumencie znajdują się ramy systemu kontroli wewnętrznej dotyczącej sektora publicznego. Kontrola wewnętrzna w sektorze publicznym Obejmuje on także zasady oceny systemu z uwzględnieniem etycznego aspektu działań podejmowanych w ramach kontroli wewnętrznej. Ważnym dokumentem jest także tzw. Pomarańczowa Księga, która dotyczy zarządzania ryzykiem oraz wyznacza pewne zasady i przedstawia ważne koncepcje. Dokument został przygotowany przez brytyjskie Ministerstwo Skarbu. Kontrola wewnętrzna w sektorze publicznym W 2007 roku dokonano jego tłumaczenia na język polski na zlecenie Ministerstwa Finansów.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.