Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Finanse publiczne > Komisja rewizyjna i jej zadania

Komisja rewizyjna i jej zadania

Komisja rewizyjna działa w jednostkach samorządu terytorialnego. Komisja rewizyjna i jej zadania Powołuje się ją obligatoryjnie, a jej głównym zadaniem jest kontrola działalności zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a zatem zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Komisja rewizyjna kontroluje również jednostki sektora finansów publicznych zaliczane do tzw. samorządowego sektora finansów publicznych. Są to samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe. Komisja rewizyjna i jej zadania Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, a zatem odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu lub rada gminy, może nakładać na komisję rewizyjną także inne zadania kontrolne. Uprawnienia kontrolne posiadają także inne komisje doraźne i stałe, ale różnią się od komisji rewizyjnej tym, że nie są powoływane obowiązkowo. Komisja rewizyjna i jej zadania Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu, a także ma kompetencje do występowania z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.