Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Budżet państwa > Komisja Nadzoru Finansowego – skład i zadania

Komisja Nadzoru Finansowego – skład i zadania

Komisja Nadzoru Finansowego jest organem sprawującym nadzór nad rynkiem finansowym. Komisja Nadzoru Finansowego – skład i zadania Jednocześnie sama jest nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów. Komisja Nadzoru Finansowego dba o prawidłowe funkcjonowanie i rozwój rynku finansowego oraz jego konkurencyjności. Wspomniany organ prowadzi również działalność edukacyjną i informacyjną dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego, zagrożeń rynku finansowego, a także podmiotów, które prowadzą działalność w tym zakresie. Komisja nadzoru finansowego uczestniczy w opracowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad finansowym rynkiem. Komisja Nadzoru Finansowego – skład i zadania Pełni ona także rolę instytucji zapewniającej możliwość rozstrzygania sporów polubownie przez podmioty podlegające jej nadzorowi. Skład osobowy KNF obejmuje siedem osób, a mianowicie przewodniczącego, jego dwóch zastępców oraz czterech członków. Członkiem Komisji Nadzoru Finansowego jest Minister Finansów, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Prezes NBP oraz przedstawiciel Prezydent RP. Komisja Nadzoru Finansowego – skład i zadania Ministrowie mogą wyznaczyć swoich przedstawicieli. Z kolei Prezes NBP może delegować wiceprezesa NBP.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.