Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl >Artykuły dla kategorii ‘System podatkowy

Grupa zerowa w podatku od spadków i darowizn

Tak zwana grupa zerowa w podatku od spadków i darowizn obejmuje małżonka, zstępnych i wstępnych, rodzeństwo, a także pasierba, ojczyma i macochę. Pod pojęciem zstępnych należy rozumieć dzieci, wnuki, prawnuki itd. Wstępni to w praktyce rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Osoby zaliczane do kręgu grupy zerowej są zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie nabycia własności lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dodatkowy warunek dotyczy osób, które otrzymały tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy środki pieniężne. Jeżeli suma ot

Mechanizm janosikowy – na czym polega?

Mechanizm janosikowy jest wyrazem zasady solidarności należącej do zasad finansów samorządu lokalnego. Zasada solidarności polega na ochronie i wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego, które są słabsze ekonomicznie. Mechanizm janosikowy polega na tym, że jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w ustawie wpłacają do budżetu państwa określone środki. Zasilają one rezerwę celową budżetu państwa, z której finansuje się subwencję ogólną. Wysokość wpłaty oblicza się w oparciu o dochody podatkowe jednostki samorządu terytorialnego sprzed 2 lat w stosunku do danego roku budżetowego. Dochody podatk

Jakościowe reguły polityki fiskalnej

Reguły polityki fiskalnej można podzielić na ilościowe i jakościowe. Ilościowe reguły polityki fiskalnej odnoszą się bezpośrednio do salda budżetowego a także pośrednio ograniczając dług publiczny bądź wydatki. Jedną z reguł polityki fiskalnej jest zrównoważenie budżetu. Jakościowe reguły polityki fiskalnej odnoszą się natomiast do procedury budżetowej. Ściślej mówiąc dotyczą one poszczególnych etapów procedury, czyli przygotowania projektu ustawy budżetowej, uchwalenia ustawy budżetowej, wykonania ustawy budżetowej oraz kontroli z jej wykonania. Jeżeli jakościowe reguły polityki fiskalnej są właściwie skonstruowane, to wzmacniają dyscyplinę bu