Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse publiczne

Bankructwo państwa

Bankructwo państwa polega na jednostronnym anulowaniu przez państwo całości bądź części zobowiązań pożyczkowych. Bankructwo państwa wiąże się także z przymusową rewizją warunków umowy, co prowadzi do ograniczenia uprawnień pożyczkodawcy. Jednostronne anulowanie zobowiązań pożyczkowych państwa nosi nazwę repudiacji. Z kolei przymusowa rewizja warunków umowy nosi nazwę konwersji. Bankructwo państwa powoduje drastyczny spadek wiarygodności na arenie międzynarodowej. Może też doprowadzić do obniżenia produktu krajowego brutto, wzrostu inflacji i bezrobocia oraz wzrost przestępczości. Bankructwo państwa powoduje paraliż systemu bankowego.W przeszłości b

Skarbowe papiery oszczędnościowe

Skarbowe papiery oszczędnościowe są skarbowymi papierami wartościowymi emitowanymi przez Ministra Finansów. Według niektórych są one swoistą mutacją obligacji skarbowych. Skarbowe papiery oszczędnościowe są emitowane w oparciu o list emisyjny wydawany przez Ministra Finansów. Są one długoterminowymi papierami wartościowymi o niskim oprocentowaniu skierowanymi przede wszystkim do osób fizycznych, stowarzyszeń i fundacji. Należy dodać, że skarbowe papiery oszczędnościowe mogą zostać wyłączone z obrotu na rynku wtórnym. Wówczas nie ma możliwości ich odsprzedaży kolejnym nabywcom. Skarb Państwa wykupuje skarbowe papiery oszczędnościowe w określonym termini

Funkcje finansów publicznych

Finanse publiczne pełnią cztery podstawowe funkcje, a mianowicie funkcję fiskalną, redystrybucyjną zwaną też alokacyjną, a także funkcje interwencyjne, czyli ewidencyjno – kontrolną i stymulacyjną. Funkcja fiskalna finansów publicznych polega na tym, że środki publiczne są gromadzone w budżecie państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz w państwowych funduszach celowych, aby było możliwe wykonywanie zadań państwa i odpowiednio samorządu terytorialnego. Funkcja redystrybucyjna, czyli alokacyjna polega na tym, że zgromadzone środki są rozdysponowywane odpowiednio do potrzeb zbiorowych, w celu ich zaspokojenia. Wykonywanie zadań publicznych jest celem gro