Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse publiczne

Komisja rewizyjna i jej zadania

Komisja rewizyjna działa w jednostkach samorządu terytorialnego. Powołuje się ją obligatoryjnie, a jej głównym zadaniem jest kontrola działalności zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a zatem zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Komisja rewizyjna kontroluje również jednostki sektora finansów publicznych zaliczane do tzw. samorządowego sektora finansów publicznych. Są to samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, a zatem odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu lub rada gminy, może nakładać na komisję rewizyjną także inne

Co to audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny jest nieodłącznie związany z gospodarowaniem finansami. Wywodzi się on przede wszystkim z kontroli wewnętrznej, która funkcjonuje od lat w przedsiębiorstwach. Audyt wewnętrzny po pierwsze zapobiega nieprawidłowościom w działalności jednostek sektora finansów publicznych, a z drugiej strony wskazuje kierunki działania w zakresie zarządzania ryzykiem. Jednostki sektora finansów publicznych działają w systemie stosunków gospodarczych, które zmieniają się bardzo dynamicznie. Ich działalność występuje w towarzystwie coraz liczniejszych ryzyk. Kierownictwo jest rozliczane z polityki efektywnego zarządzania. Kierownik jednostki odpowiada za przeprowad

Nadzór nad bankami

Nadzór nad bankami jest wykonywany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Bank jest objęty nadzorem indywidualnym. Może być też objęty nadzorem skonsolidowanym, jeżeli jest powiązany z innymi podmiotami (np. holding mieszany, holding hybrydowy, holding finansowy). Bank wchodzący w skład konglomeratu finansowego jest też objęty nadzorem uzupełniającym. Komisja Nadzoru Finansowego posiada miękkie środki nadzoru i merytoryczne środki nadzoru. Do pierwszej grupy można zaliczyć wezwania i upomnienia na piśmie. Z kolei do merytorycznych środków nadzoru można zaliczyć zawieszenie działania organów banku, ustanowienie zarządu komisarycznego i wszczęcie postępowania napra