Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > System podatkowy > Grupa zerowa w podatku od spadków i darowizn

Grupa zerowa w podatku od spadków i darowizn

Tak zwana grupa zerowa w podatku od spadków i darowizn obejmuje małżonka, zstępnych i wstępnych, rodzeństwo, a także pasierba, ojczyma i macochę. Grupa zerowa w podatku od spadków i darowizn Pod pojęciem zstępnych należy rozumieć dzieci, wnuki, prawnuki itd. Wstępni to w praktyce rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Osoby zaliczane do kręgu grupy zerowej są zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie nabycia własności lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Grupa zerowa w podatku od spadków i darowizn Dodatkowy warunek dotyczy osób, które otrzymały tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy środki pieniężne. Jeżeli suma otrzymanych środków pieniężnych w ciągu 5 lat od roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie przekracza kwotę zwolnioną od podatku w pierwszej grupie podatkowej, konieczne jest dodatkowo udokumentowanie otrzymania nabytych praw majątkowych. Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy sytuacji, w której nabycie nastąpiło w oparciu o umowę zawartą w formie aktu notarialnego. Grupa zerowa w podatku od spadków i darowizn Obowiązek zgłoszenia nie występuje także w przypadku gdy wartość nabytego majątku w okresie 5 lat poprzedzających rok ostatniego nabycia nie przekracza kwoty wolnej od podatku ustalonej dla pierwszej grupy podatkowej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.