Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Finanse publiczne > Funkcje finansów publicznych

Funkcje finansów publicznych

Finanse publiczne pełnią cztery podstawowe funkcje, a mianowicie funkcję fiskalną, redystrybucyjną zwaną też alokacyjną, a także funkcje interwencyjne, czyli ewidencyjno – kontrolną i stymulacyjną. Funkcje finansów publicznych Funkcja fiskalna finansów publicznych polega na tym, że środki publiczne są gromadzone w budżecie państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz w państwowych funduszach celowych, aby było możliwe wykonywanie zadań państwa i odpowiednio samorządu terytorialnego. Funkcja redystrybucyjna, czyli alokacyjna polega na tym, że zgromadzone środki są rozdysponowywane odpowiednio do potrzeb zbiorowych, w celu ich zaspokojenia. Funkcje finansów publicznych Wykonywanie zadań publicznych jest celem gromadzenia środków publicznych. Funkcja ewidencyjno – kontrolna polega na tym, że procesy gromadzenia i wydatkowania środków publicznych są analizowane, a dane ich dotyczące ogólno dostępne. Funkcje finansów publicznych Istnieją procedury sprawowania kontroli i ewidencji umożliwiające prawidłowy przebieg procesów składających się na finanse publiczne.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.