Jesteś tutaj: mmpfinanse.pl > Finanse osobiste > Lokata czy konto oszczędnościowe

Fundusze europejskie

Unia Europejska dofinansowuje projekty oraz przedsięwzięcia, które tego potrzebują. Z racji na niesioną przez siebie pomoc, swoje zasoby prezentuje wszystkim zainteresowanym osobom. Starając się o dotację z Unii Europejskiej, warto jednak pamiętać, że jej fundusze są ograniczone i że nie koniecznie można otrzymać zgodę na udzielenie pomocy finansowej. Czynników, które na to wpływają jest sporo, a przezwyciężyć je może jedynie bardzo dobra argumentacja. Aby móc ją zastosować, wymagane jest natomiast posiadanie przynajmniej ogólnej wiedzy na temat posiadanych przez nią funduszy, ich źródeł oraz przeznaczenia.
Jeżeli chodzi o źródła pozyskiwania pieniędzy przez Unię Europejską, sytuacja wygląda dość skomplikowanie. Nie można ustalić wyłącznie jednego źródła, ponieważ najczęściej korzysta ona z kilku, z których każde przynosi jej określony dochód. Jeszcze do niedawna podstawowym źródłem dochodów Unii Europejskiej, przeznaczanej na fundusz, były dochody z podatku VAT, które jednak wciągu ostatnich piętnastu lat zmniejszyły się ponad trzykrotnie. Nie oznacza to jednak, że fundusze, jakimi dysponuje Unia zostały wciągu ostatnich lat zmniejszone. Zwiększyły się dochody w zakresie innego aspektu, mianowicie pozyskiwane z produktu narodowego brutto każdego kraju, który wchodzi w jej skład. Oczywiście, za przyczynę można uznać przyłączenie w ostatnich latach licznych nowych państw, jednak główny powód rozwoju tego filaru funduszu leży przede wszystkim we wzroście znaczenia poszczególnych krajów na rynku międzynarodowym.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.