Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > System podatkowy > Fundusz Kas i jego zadania

Fundusz Kas i jego zadania

Fundusz Kas jest funduszem własnym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego utworzonym w celu ochrony interesów podmiotów przechowujących środki finansowe na rachunkach spółdzielczych kas oszczędnościowo – Fundusz Kas i jego zadania kredytowych. Utworzenie Funduszu Kas pozwoliło na objęcie SKOK-ów systemem gwarantowania depozytów. Suma środków objętych gwarancją wynosi równowartość 100 000 euro, przy czym jest to maksymalny limit gwarancji. Fundusz Kas i jego zadania Dotyczy ona środków zgromadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej na jednym lub więcej rachunkach należących do tego samego podmiotu. Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela pomocy SKOK-om w sytuacji zagrożenia ich wypłacalności. Fundusz jest tworzony z obowiązkowych opłat rocznych, Fundusz Kas i jego zadania które są wnoszone przez kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.