Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Płynność finansowa > Elementy zmienne podatku VAT

Elementy zmienne podatku VAT

Podatek VAT jest płacony przez osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują opodatkowanych czynności. Elementy zmienne podatku VAT Podmiotem czynnym podatku VAT jest Skarb Państwa. Dochody z tytułu podatku VAT to około 40% dochodów budżetu. Przedmiotem opodatkowania są odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług w kraju, eksport towarów i import towarów, a także wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Podstawą opodatkowania jest zapłata otrzymana przez podmiot, który dokonuje opodatkowanych czynności. Stawki w podatku VAT mają charakter procentowy. Elementy zmienne podatku VAT Są to stawki 23%, 8%, 5% i 0%. Należy dodać, że w większości towarów stosuje się stawkę 23%. Stawki 8% i 5% dotyczą określonych usług i towarów, natomiast stawka zerowa jest stosowana w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. Skala jest proporcjonalna. Podatek jest płacony przez podatnika, a w przypadku dostawy dokonywanej w trybie egzekucji towarów płatnikiem są organy egzekucyjne i komornicy. Podatnik wpłaca podatek do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Można też składać deklaracje kwartalne. Elementy zmienne podatku VAT Wówczas podatek jest płacony w terminie do 25 dnia miesiąca po kwartale, w którym powstał podatkowy obowiązek.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.