Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Płynność finansowa > Co to nakaz płatniczy?

Co to nakaz płatniczy?

Nakaz płatniczy jest wydawany przez organ podatkowy, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w dwóch przypadkach. Co to nakaz płatniczy? Po pierwsze, jeżeli na jednej osobie fizycznej ciąży obowiązek zapłaty podatku rolnego i jednocześnie podatku od nieruchomości lub leśnego, zostaje wydany nakaz płatniczy ustalający wysokość zobowiązania podatkowego pobieranego łącznie. Warunkiem jest jednak to, aby przedmioty opodatkowania, czyli grunt odpowiednio rolny, leśny bądź budynki, budowle i inne grunty, których dotyczą obowiązki podatkowe znajdowały się w tej samej gminie. Co to nakaz płatniczy? Drugim przypadkiem wydania nakazu płatniczego ustalającego łączne zobowiązanie pieniężne jest sytuacja, w której grunt rolny stanowi współwłasność, lub znajduje się w posiadaniu co najmniej dwóch osób fizycznych. Nakaz płatniczy jest decyzją wymiarową,w której można ustalić wysokość więcej niż jednego podatku. W razie gdy gospodarstwo rolne jest prowadzone w całości przez jednego ze współwłaścicieli, nakaz płatniczy powinien zostać doręczony właśnie jemu, a jeżeli jest inaczej to któremukolwiek ze współwłaścicieli. Co to nakaz płatniczy? Skutkiem doręczenia decyzji jest powstanie solidarnego zobowiązania pozostałych współwłaścicieli.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.