Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > System podatkowy > Co to jest zastaw skarbowy?

Co to jest zastaw skarbowy?

Zastaw skarbowy przysługuje Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w wyniku doręczenia decyzji ustalającej oraz z tytułu zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę. Co to jest zastaw skarbowy? Zastaw skarbowy przysługuje na wszystkich rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, które są własnością podatnika lub współwłasnością łączną podatnika i jego małżonka. Wartość poszczególnych rzeczy lub praw musi wynosić jednak co najmniej 12400 zł w dniu ustanowienia zastawu. Co to jest zastaw skarbowy? Nie można obciążyć rzeczy, ani prawa majątkowego, które nie podlegają egzekucji lub mogą być przedmiotem hipoteki. Zastaw skarbowy przysługuje także w odniesieniu do należności płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich, które odpowiadają za zaległości podatkowe. Zastaw skarbowy jest skuteczny wobec każdego właściciela i ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami. Co to jest zastaw skarbowy? Powstaje on z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.