Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Budżet państwa > Co oznacza nadpłata?

Co oznacza nadpłata?

Nadpłata jest kwotą nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Co oznacza nadpłata? W rozumieniu Ordynacji podatkowej nadpłatą będzie też nienależnie pobrana zaliczka lub zaliczka pobrana w wysokości większej od należnej. Zobowiązanie zapłacone przez płatnika lub inkasenta określone nienależnie lub w zbyt dużej wysokości, podobne jak zobowiązanie uiszczone przez osobę trzecią lub spadkobiercę również jest nadpłatą. Nadpłata powstaje z dniem zapłaty podatku przez podatnika bądź pobrania podatku przez płatnika. W przypadku podatników podatku dochodowego nadpłata powstaje z dniem złożenia rocznego zeznania. Co oznacza nadpłata? Inne momenty powstania nadpłaty to złożenie deklaracji podatku akcyzowego, deklaracji kwartalnej VAT lub deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy. Podatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Uprawnienie to przysługuje także odpowiednio płatnikom lub inkasentom. W przypadku gdy prawidłowość skorygowanego zeznania jest niewątpliwa organ podatkowy zwraca nadpłatę. Nie wydaje wówczas decyzji stwierdzającej nadpłatę. Nadpłata jest zaliczana z urzędu na poczet zaległości podatkowych. Jeżeli nie ma zaległości nadpłatę zwraca się z urzędu. Co oznacza nadpłata? Podatnik może jednak wnioskować o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.