Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Budżet państwa > Co oznacza koncentracja finansów?

Co oznacza koncentracja finansów?

Koncentracja finansów polega na gromadzeniu środków w celu ich późniejszego wydatkowania na określone cele. Co oznacza koncentracja finansów? Stopień koncentracji finansów prywatnych jest bardzo niski w porównaniu ze stopniem koncentracji finansów publicznych. Finanse publiczne są gromadzone przez niewiele podmiotów, w odróżnieniu od finansów prywatnych. Środki publiczne są gromadzone w budżecie państwa oraz w państwowych funduszach celowych. Co oznacza koncentracja finansów? Państwowe fundusze celowe są jednostkami sektora finansów publicznych, niemniej nie posiadają one osobowości prawnej i mają formę rachunków bankowych. Środki publiczne zgromadzone przez państwowe fundusze celowe są rozdysponowywane przez określone podmioty. Organy państwowe dysponujące państwowymi funduszami celowymi są określone w ustawach powołujących wspomniane jednostki. Co oznacza koncentracja finansów? Najczęściej są to ministrowie. Przykłady państwowych funduszy celowych to Fundusz Pracy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji oraz Fundusz Promocji Kultury.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.