Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Podatki > Cechy dochodów publicznych

Cechy dochodów publicznych

Dochody publiczne można podzielić z uwagi na różne kryteria. Cechy dochodów publicznych Na przykład, ze względu na kryterium budżetu zwykło się wyróżniać dochody budżetu państwa i dochody jednostek samorządu terytorialnego. Według kryterium funkcji można natomiast wyróżnić dochody zasadnicze i uboczne. Dochody zasadnicze maja na celu zasilenie budżetu, zaś uboczne mają marginalne znaczenie. Zalicza się do nich m.in. darowizny, dochody z grzywien i spadki. Dochody mogą być bezzwrotne lub zwrotne, odpłatne bądź nieodpłatne. Cechy dochodów publicznych Pojęcie dochodów publicznych nie jest tożsame z pojęciem przychodów. Podobnie, nie powinno się utożsamiać pojęcia wydatków i rozchodów. Przychody i rozchody mają charakter uzupełniający oraz posiadając cechy bankowo – kredytowe. Dochody i wydatki posiadają natomiast charakter podstawowy. Cechy dochodów publicznych Dochody publiczne są bezzwrotne i definitywne, a ich źródłem są dochody innych podmiotów, np. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.