Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Podatki > Biegły rewident w samorządzie

Biegły rewident w samorządzie

Roczne sprawozdanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego jest badane prze biegłego rezydenta. Biegły rewident w samorządzie Obowiązek ten wynika wprost z przepisów ustawy o finansach publicznych. Warunkiem aktualizowania się tego obowiązku jest liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. Bierze się pod uwagę liczbę ustaloną przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 31 grudnia, ale nie roku budżetowego, tylko roku poprzedzającego rok, którego dotyczy sprawozdanie. Biegły rewident w samorządzie Gdy liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy sporządzone sprawozdanie finansowe musi być zbadane przez biegłego rewidenta. Opinia biegłego rewidenta jest uwzględniana przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przy podejmowaniu uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Sprawozdanie finansowe zawiera bilans z wykonania budżetu, ale nie tylko. Biegły rewident w samorządzie Zawiera ono także łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek podlegających samorządowi, a zatem samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.