Jesteś tutaj: bankingandfinance.pl > Podatki > Bezpośrednie i pośrednie podatki

Bezpośrednie i pośrednie podatki

Podział podatków na podatki bezpośrednie i pośrednie jest najbardziej powszechny w nauce prawa finansowego. Bezpośrednie i pośrednie podatki Kryterium wspomnianego podziału jest wymiar i pobór podatku. Podatki bezpośrednie charakteryzują się tym, że ciężar podatkowy spoczywa na tym samym podmiocie, który został wskazany przez ustawodawcę w ustawie podatkowej. Do wymiaru i poboru podatku dochodzi bezpośrednio w wyniku zaistnienia obowiązku podatkowego i jego konkretyzacji w zobowiązanie podatkowe. Podatek jest nieprzerzucalny, a zatem podatnik nie może przerzucić ciężaru ekonomicznego podatku na inny podmiot. Bezpośrednie i pośrednie podatki Przykładem podatków bezpośrednich są podatek od dochodu osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od środków transportowych i podatek od nieruchomości. Podatkiem bezpośrednim będzie także podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn. Z kolei podatek pośredni charakteryzuje się przerzucalnością. Oznacza to, że podmiot zobowiązany do zapłaty podatku ma możliwość przerzucenia ciężaru ekonomicznego na inny podmiot. Ekonomiczny ciężar podatkowy jest ponoszony przez tak zwanego podatnika rzeczywistego. Bezpośrednie i pośrednie podatki Przykładem podatku pośredniego jest akcyza, podatek od towarów i usług oraz podatek od gier.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.